Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

X Ogólnopolskie

Dni Neurologii Dziecięcej

map-marker transmisja konferencji online

calendar3 23 - 24 kwietnia 2021 r.

 

Rejestracja

 

Wydarzenie przeznaczone jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Profesjonaliści ochrony zdrowia zawodowo związani z tematyką konferencji (w szczególności członkowie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych) mogą odpłatnie uczestniczyć w konferencji, jednak z uwagi na obowiązujące prawo nie będą mieli dostępu do treści reklamowych dot. kierowanych wyłącznie do lekarzy uprawnionych do wypisywania recept (np. spoty reklamowe, wykłady sponsorowane). Z przyczyn technicznych nie będą mieć również dostępu do czatu.

Konferencja będzie realizowana w formie transmisji online na platformę streamingową, z dostępem tylko dla zarejestrowanych uczestników.

Aby uzyskać dostęp i wziąć udział w konferencji niezbędne jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia online oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej. Sugerujemy rejestrację z wyprzedzeniem, bowiem procedura weryfikacji i przesłania kodu dostępu zajmuje pewien czas.

 

OPŁATA REJESTRACYJNA - UCZESTNICTWO W TRANSMISJI ONLINE

  • Promocyjna opłata rejestracyjna dla lekarzy za uczestnictwo w transmisji online wynosi 100 zł brutto pod warunkiem jej zapłaty do dnia 15 marca 2021 r.
  • Standardowa opłata rejestracyjna dla lekarzy od dnia 16 marca 2021 r. wynosi 150 zł brutto.
  • Profesjonaliści ochrony zdrowia - opłata 80 zł brutto niezależnie od terminu. Z uwagi na obowiązujące prawo profesjonaliści nie będą mieć dostępu do treści reklamowych kierowanych wyłącznie do lekarzy uprawnionych do wypisywania recept (np. spoty reklamowe, wykłady sponsorowane). Z przyczyn technicznych nie będą mieć również dostępu do czatu.

 

Jeden lub dwa dni przed konferencją zarejestrowany Uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną indywidualny kod logowania, które będzie umożliwiał:

  • dostęp do transmisji online z wykładów naukowych, sesji i wykładów sponsorowanych, spotów reklamowych i materiałów informacyjnych sponsorów
  • zadawanie pytań wykładowcom na czacie (moderatorzy wybiorą najbardziej interesujące i poproszą wykładowców o odpowiedź)
  • dostęp do filmów z wygłoszonymi wykładami przez minimum miesiąc po zakończeniu konferencji.
  • Profesjonaliści ochrony zdrowia z uwagi na obowiązujące prawo nie będą mieć dostępu do treści reklamowych kierowanych wyłącznie do lekarzy uprawnionych do wypisywania recept (np. spoty reklamowe, wykłady sponsorowane). Z przyczyn technicznych nie będą mieć również dostępu do czatu.

Kod dostępu zostanie wysłany mailem na adres Państwa poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji. Kod dostępu umożliwia jednoczesne zalogowanie tylko na jednym urządzeniu. Użycie go na innym urządzeniu jest możliwe, ale powoduje automatyczne wylogowanie z poprzedniego.

System informatyczny umożliwia zweryfikowanie użycia kodu dostępu w czasie konferencji (czasu zalogowania). Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział. Organizatorzy podejmą starania o uzyskanie punktów edukacyjnych dla uczestników konferencji.  

 

Biuro Organizacyjne