Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

X Ogólnopolskie

Dni Neurologii Dziecięcej

map-marker transmisja konferencji online

calendar3 23 - 24 kwietnia 2021 r.

 

Program konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

 

 

Piątek, 23 kwietnia 2021 r.

 

15.00 - 16.00 Warsztaty ADHD. Warsztaty firmowe Medice.

Prof. Tomasz Wolańczyk

16.00 – 16.05 Otwarcie konferencji

Powitanie. Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

16.05 - 16.30 Wykład inauguracyjny

Stan psychiczny dzieci i młodzieży w czasie epidemii Covid-19. Prof. Tomasz Wolańczyk (20 min.)

Pytania/dyskusja

16.30 – 16.40 Blok reklamowy I
16.40 – 17.55 Sesja naukowa I. Padaczka

1. Profilaktyka padaczki – wyniki Epi-STOP. Prof. Sergiusz Jóźwiak (20 min.)

2. Nowa klasyfikacja napadów u noworodków i niemowląt. Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (20 min.)

3. Dieta ketogenna 2020/21. Dr n. med. Magdalena Dudzińska (20 min.)

Pytania/dyskusja

17.55 – 18.20 Wykład sponsorowany przez firmę Hasco-Lek

1. Jak monitorować leczenie lewetyracetamem? Prof. Barbara Steinborn (20 min.)

Pytania/dyskusja

18.20 – 19.35 Sesja naukowa II. Neurogenetyka - Sekwencjonowanie całoeksomowe (WES) - i wszystko jasne. Czy na pewno?

1. Diagnosta - podążając ścieżka analizy danych WES … Dr hab. Dorota Hoffman-Zacharska, prof. IMiD (20 min.)

2. Genetyk kliniczny – jak czytać sprawozdania z analizy badań WES. Dr n. med. Magdalena Badura-Stronka (20 min.)

3. Neurolog - „Pani doktor, z genetyki zrobiliśmy wszystko”. Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor (20 min.)

Pytania/dyskusja

19.35 – 19.45 Blok reklamowy II
19.45 – 20.05 Wykład sponsorowany przez firmę Biocodex

1. Stiripentol, state of the art 2021. Prof. Stéphane Auvin, Francja (15 min.) Wykład z polskimi napisami

Pytania/dyskusja

20.05 – 20.55 Sesja naukowa III. Choroby naczyniowe

1. Postępowanie w udarach mózgu u dzieci i młodzieży. Prof. Ewa Pilarska (20 min.)

2. Arteriopatie naczyń mózgowych jako przyczyna udaru dziecięcego oraz zastosowanie klasyfikacji CASCADE na wybranych przykładach. Dr hab. Ilona Kopyta, prof. Marek Mandera (20 min.)

Pytania/dyskusja

20.55 – 21.00 Podsumowanie pierwszego dnia obrad

 

Sobota, 24 kwietnia 2021 r.

 

9.00 – 11.05 Sesja naukowa IV. Choroby nerwowo-mięśniowe

1. Realizacja programu leczenia SMA u dzieci. Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak (20 min.)

2. Zróżnicowany obraz kliniczny CIDP u dzieci. Dr hab. Anna Potulska-Chromik (20 min.)

3. Czy istnieje miastenia oporna na leczenia. Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (20 min.)

4. Evrysdi - kolejny przełom w leczeniu SMA? Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (20 min.)
    Wykład sponsorowany przez firmę Roche

5. Co już wiemy na pewno o leczeniu przedobjawowego SMA? Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (15 min.)
    Wykład sponsorowany przez firmę Biogen

6. Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni u pacjentów przedobjawowych na przykładzie doświadczeń własnych. Dr n. med. Elżbieta Czyżyk (15 min.)
    Wykład sponsorowany przez firmę Biogen

Pytania/dyskusja

11.05 – 11.15 Blok reklamowy III
11.15 – 12.50 Sesja naukowa V

1. Covid-19 – czy wiemy już wszystko? Prof. Magdalena Figlerowicz (20 min.)

2. Choroby demielinizacyjne – aktualizacje programu, nowości w leczeniu. Dr n. med. Agnieszka Wencel-Warot (20 min.)

3. Stan padaczkowy – algorytm postępowania. Dr n. med. Marta Zawadzka (20 min.)

4.Czy w pełni potrafimy wykorzystać potencjał najnowszej generacji leków przeciwpadaczkowych? Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (20 min.)
   Wykład sponsorowany przez firmę UCB Pharma

Pytania/dyskusja

12.50 – 13.35 Sesja naukowa VI

1. Zaburzenia neurorozwojowe. Dr hab. Ewa Emich-Widera, prof. ŚUM (20 min.)

2. Co nowego w narkolepsji? Dr hab. Marcin Żarowski (20 min.)

Pytania/dyskusja

13.35 - 14.00 Przerwa na obiad
14.00 – 14.45 Sesja satelitarna Novartis. Wczesna diagnostyka i nowe możliwości leczenia SMA

Przewodnicząca: Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

1.    Czas ma znaczenie – program badań przesiewowych w Polsce. Dr hab. n. med. Maria Jędrzejowska (20 min.)

2.    Przełomowa metoda leczenia SMA - terapia genowa. Dr n. med. Magdalena Badura-Stronka (20 min.)

Pytania/dyskusja

14.45 – 15.40 Sesja naukowa VII. Warto rozmawiać – prezentacja i dyskusja interesujących przypadków (interaktywna sesja z udziałem panelu ekspertów)

Prowadzące: dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor, dr n. med. Marta Zawadzka
W panelu ekspertów uczestniczą: prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. Barbara Steinborn

Prezentacja interesujących przypadków (po 8 minut):

1. Marta Zawadzka
2. Dagmara Karolewska
3. Ilona Pieczonka - Ruszkowska
4. Alicja Goszczańska-Ciuchta
5. Anna Winczewska-Wiktor

Pytania/dyskusja

15.40 – 15.50 Blok reklamowy IV
15.50 – 17.05 Sesja naukowa VIII

1. Czy enigma mózgowego porażenia dziecięcego jest już rozwiązana? Prof. Barbara Steinborn (20 min.)

2. Wczesna diagnostyka rozwoju dziecka oczami rehabilitanta. Dr hab. Ewa Gajewska (20 min.)

3. Czy jest miejsce dla „modnych” terapii w neurologii dziecięcej – mikropolaryzacja, biorezonans, komórki macierzyste, IS, komora hiperbaryczna itd.? Dr n. med. Łukasz Przysło (20 min.)

Pytania/dyskusja

17.05 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.