Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

X Ogólnopolskie

Dni Neurologii Dziecięcej

map-marker transmisja konferencji online

calendar3 23 - 24 kwietnia 2021 r.

 

Nadesłane e-postery
 

Poniżej opublikujemy plakaty elektroniczne nadesłane przez uczestników konferencji. Można je przeczytać po kliknięciu w tytuł pracy.

 

1. New onset refractory status epilepticus (NORSE) - przebieg kliniczny, diagnostyka różnicowa, postępowanie w oparciu o przypadek kliniczny

Dominika Bajorek, Elżbieta Czyżyk

Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

kontakt do autorek (Dominika Bajorek): nika.dom@wp.pl

 

2. Zastosowanie diety ketogennej w leczeniu padaczki o różnej etiologii - doświadczenia własne

Joanna Bielak, Elżbieta Czyżyk

Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, KSW nr 2 im.Św.Królowej Jadwigi w Rzeszowie

kontakt do autorek (Joanna Bielak): asiabielak@interia.pl

 

3. Co Polacy wiedzą o SMA w dobie zbiórek na „najdroższy lek świata”?

Urszula Chrostek 1/ 2/, Remigiusz Chrostek 1/, Anna Wiesner 3/, Anna Jakubowska 3/

1/ - Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2/ - Oddział Neurologii Dziecięcej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu
3/ - SKN przy Zakładzie Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

kontakt do autorów (Urszula Chrostek): u.a.chrostek@gmail.com

 

4. Gdy zaburzenia rozwoju mowy okazują się rzadką choroba metaboliczną – trudności diagnostyczne w przypadku rozpoznania mukopolisacharydozy

Urszula Chrostek 1/ 2/, Remigiusz Chrostek 1/, Barbara Ujma-Czapska 2/, Robert Śmigiel 3/, Anna Tylki-Szymańska 4/

1/ - Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2/ - Oddział Neurologii Dziecięcej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu
3/ -  Katedra Pediatrii, Zakład Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
4/ - Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

kontakt do autorów (Urszula Chrostek): u.a.chrostek@gmail.com

 

5. Krwotoczna postać ADEM – case report

Urszula Chrostek 1/ 2/, Remigiusz Chrostek 1/, Edyta Gronowicz 2/, Barbara Ujma-Czapska 2/

1/ - Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2/ - Oddział Neurologii Dziecięcej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu

kontakt do autorów (Urszula Chrostek): u.a.chrostek@gmail.com

 

6. Możliwości wykorzystania USG nerwu wzrokowego u dzieci

Urszula Chrostek 1/ 2/, Remigiusz Chrostek 1/, Magdalena Towarek 3/, Marta Zmroczek 3/

1/ - Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2/ - Oddział Neurologii Dziecięcej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu
3/ - SKN przy Zakładzie Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

kontakt do autorów (Urszula Chrostek): u.a.chrostek@gmail.com

 

7. Encefalopatia z niedoboru witaminy B12 - analiza przypadku klinicznego

Anna Frączek-Szczepkowska, Elżbieta Czyżyk, Ewelina Głodek-Brzozowska

Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

kontakt do autorek (Anna Frączek-Szczepkowska): aniafraczek83@gmail.com

 

8. Ostra krwotoczna martwicza encefalopatia (ANE- Acute Necrotizing Encephalopathy) w przebiegu COVID -19 u 13-miesięcznej dziewczynki - prezentacja przypadku

Lek. Ewelina Głodek-Brzozowska, Elżbieta Czyżyk

Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

kontakt do autorek (Ewelina Głodek-Brzozowska): ebrzozowska7@gmail.com

 

9. Deficyt liazy adenylobursztynianowej - prezentacja przypadku

Aleksandra Goraj, Elżbieta Czyżyk

Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii Kliniczny Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

kontakt do autorek (Aleksandra Goraj): aleksandragoraj@poczta.fm

 

10. Ptoza – izolowany objaw choroby mitochondrialnej

Anna Grela 1/, Eryk Kapusta 1/, Aleksandra Gergont 1/ 2/, Sławomir Kroczka 1/ 2/

1/ - Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży UJ CM w Krakowie
2/ - Klinika Neurologii Dziecięcej USD w Krakowie

kontakt do autorów (Anna Grela): ag2033@gmail.com

 

11. Zespół Allan-Herndon-Dudley u niemowlęcia

Olga Górowska 1/, Magdalena Janeczko 2/, Anna Grela 1/, Sławomir Kroczka 1/ 3/

1/ - Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
2/ - Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
3/ - Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

kontakt do autorów (Olga Górowska): olgalipinska92@wp.pl

 

12. Od objawu do rozpoznania - dziecko z guzem w obrębie tylnej jamy czaszki w czasie pandemii COVID. Prezentacja wybranych przypadków

Ilona Kopyta 1/, Agnieszka Mizia-Malarz 2/, Magdalena Machnikowska-Sokołowska 3/

1/ - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2/ - Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3/ - Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

kontakt do autorek (Ilona Kopyta): ilonakopyta@autograf.pl

 

13. Zespół nietrzymania barwnika - prezentacja przypadków klinicznych

A. Orłowska, J. Szczęsna-Marmon

Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

kontakt do autorek (Anna Orłowska): aorlowska12@gmail.com

 

14. Występowanie zespołu niespokojnych nóg/choroby Willisa-Ekboma wśród polskich nastolatków, charakterystyka kliniczna i wpływ na codzienne funkcjonowanie chorych

Pienczk-Ręcławowicz Karolina 1/, Pilarska Ewa 1/, Olszewska Anna 1/, Ręcławowicz Daniel 2/, Konieczna Seweryna 1/ 3/, Sławek Jarosław 4/ 5/

1/ - Klinika Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny
2/ - Klinika Neurochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
3/ - Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
4/ - Oddział Neurologii, Szpital Św.Adalberta, Gdańsk
5/ - Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

Kontakt do autorów (Karolina Pienczk-Ręcławowicz): karolina.pienczk-reclawowicz@gumed.edu.pl

 

15. Proces diagnostyczny u dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol z użyciem 4-cyfrowego kwestionariusza FASD

Doświadczenia własne w ramach projektu "Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń wywołanych alkoholem"

Iwona Sawionek 1/ 2/ 3/, Paulina Stobnicka-Stolarska 1/ 2/ 4/, Barbara Markowska 1/, MIrosława Romanowska 1/ 2/, Izabella Ratynska 1/, Urszula Bogdalska 2/, Iwona Kacperska 1/ 3/, Dorota Polańska 1/ 2/

1/ - PKD Fasada przy Fundacji Roślin Adopcyjnych w Warszawie
2/ - Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku
3/ - Ośrodek Wczesnej Interwencji PSONII
4/ - CSK MSWiA

kontakt do autorek (Iwona Sawionek): iwona.sawionek@fasada.org.pl

 

16. Krwawienie wewnątrzczaszkowe jako powikłanie niedoboru witaminy K (VKDB) postać późna - opis przypadku

Jadwiga Siemek-Mitela 1/, Ilona Kopyta 2/, Agnieszka Mizia-Malarz 3/, Magdalena Machnikowska-Sokołowska 4/

1/ - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice
2/ - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3/ - Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
4/ - Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

kontakt do autorek (Ilona Kopyta): ilonakopyta@autograf.pl

 

17. Encefalopatia padaczkowa z ogniskową dysplazją korową związana z mutacją w genie NPRL3 - opis przypadku

Katarzyna Smółka, Elżbieta Czyżyk,Ewelina Głodek-Brzozowska

Klinika Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego nr 2 w im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

Kontakt do autorek (Katarzyna Smółka): cm.katarzynasmolka@gmail.com
 

18. Zespół MRD31 – powszechne objawy, rzadkie rozpoznanie

Justyna Paprocka 1/, Aleksandra Sajdak 2/, Kinga Kret 2/, Kinga Kocur 2/, Aleksandra Jezela-Stanek 3/

1/ - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
2/ - Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
3/ - Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

Kontakt do autorek (Justyna Paprocka): justyna.paprocka@interia.pl; jpaprocka@sum.edu.pl

 

19. Charakterystyka polskiej grupy pacjentów z zaburzeniem KIF1A-zależnym

Justyna Paprocka 1/, Aleksandra Jezela-Stanek 2/, Robert Śmigiel 3/, Hanna Mierzewska 4/, Anna Kutkowska-Kaźmierczak 5/, Maria Bogotko 6/, Robert Płoski 7/, Ewa Emich-Widera 1/, Natalia Rachfalska 8/, Barbara Steinborn 9/

1/ - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
2/ - Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
3/ - Katedra Pediatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław
4/ - Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży , Instytut Matki i Dziecka , Warszawa
5/ - Zakład Genetyki, Instytut Matki i Dziecka , Warszawa
6/ - Pododdział Neurologii Dziecięcej, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza, Warszawa
7/ - Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

8/ - Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet
Medyczny, Katowice
9/ - Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań

Kontakt do autorów (Justyna Paprocka): justyna.paprocka@interia.pl; jpaprocka@sum.edu.pl

 

20. Niedobór transportera ryboflawiny (RTD) przyczyną postępującej encefalopatii

Justyna Paprocka 1/, Maciej Kamiński 2/, Keith Massey 3/

1/ - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydziała Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
2/ - Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
3/ - Science Director, Cure RTD Foundation, Calgary, Canada

Kontakt do autorów (Justyna Paprocka): justyna.paprocka@interia.pl; jpaprocka@sum.edu.pl